Targetes de Nadal

Conforme avança la tardor i anem cara a l’hivern els camps de cultiu s’ompli de flors silvestres.
A mig dia en bon sol és un goig passejar pels camps contemplant les flors,  les papallones i els pardalets.  La natura nadalenca mediterrània ens transmet la seua vitalitat. Les fotografies següents són del  taronjar i la marjal a l’horta sud.

La banqueta (Pieris rapae) damunt la ravenissa (Diplotaxis erucoides)
Quan els tarongers són menuts n’hi ha poca ombra i al sol prospera la ravenissa.

Agret o mampeixet (Oxalis pes-caprae). A l’ombra dels tarongers grans creix el mampeixet.

La boscarla de canyar (Acrocephalus scipaceus) la vorem en la marjal.

Share this Story

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

anuncio_00
anuncio_00
anuncio_00
anuncio_00